PREINCUBADORA EMPREAMAR SADA

PREINCUBADORA EMPREAMAR SADA

Esta fase de incubación ofrece ás persoas emprendedoras seleccionadas (máximo 12 ideas de negocio) a titorización e mentoring do seu proxecto en base a unha metodoloxía práctica e personalizada, profundizando no reforzo técnico e emocional-motivacional coas seguintes actividades:

Elaboración de un Plan de Negocio sobre a idea empresarial persoalizado.

•  Unha sesión informativa sobre as iniciativas de apoio ao emprendemento existentes na zona e as axudas e fontes de financiamiento económicas dispoñibles para o emprendemento.

•  5 obradoiros formativos, de 4 horas cada un, en materias relacionadas co plan e xestión de empresa:

o  Modelo de Negocio-Plan de empresa

o  Análise do mercado: posicionamento e competencia. Definición do Produto e do Cliente

o  Plan de comunicación e Marketing. Marketing Dixital. Estratexia de Prezos e Plan Comercial

o  Xestión Económica-Financieira na empresa

o  Xestión de Recursos Humáns e Liderazgo

•             Sesións de titorización individuais con cada persoa emprededora (6 sesións)

•             Contacto continuo vía Skype e correo electrónico (seguemento individual)

 

A continuación preséntase, de forma orientativa, as datas de desenvolvemento do programa:

Captación e Rexistro de ideas : do 27-01-21 ao19-02-21

Selección de ideas participantes : do 22-02-21 ao 26-02-21

Difusión e comunicación das ideas seleccionadas : do 27-02-21 ao 02-03-21

Inicio da fase preincubación: do 04-03-21 ao 05-03-21    

1ªSesión formativa:  do 08-03-21 ao 12-03-21

Sesións de Titorías: do 15-03-21 ao 26-03-21

2ª Sesión formativa:  do 05-04-21 ao 09-04-21

Sesións de Titorías : do 12-04-21 ao 23-04-21

3ª Sesión formativa: do 26-04-21 ao 30-04-21

Sesións de Titorías:  do 03-05-21 ao 14-05-21

4ª Sesión formativa do : 17-05-21 ao 21-05-21

Sesións de Titorías  do: 24-05-21 ao 04-06-21

5ª Sesión formativa: do 07-06-21 ao 11-06-21

Sesións de Titorías : do 14-06-21 ao 18-06-21

Peche Programa: do 21-06-21 ao 25-06-21

 

Se tes unha idea de negocio, este é o momento de levala a cabo!

 

Para a participación no programa débese cubrir o seguinte formulario antes do 19/02/20201 (12.00 horas): https://cutt.ly/uj4qI5O

 

Para máis información , pode dirixirse a:

Programa Empreamar:  empreamarsada@gmail.com; teléfono n.º 637 962 787 (Tania Aira)

AEDL do Concello de Sada: aedl@sada.gal; teléfono n.º 620 765 150 (Luísa Celis)

 

Documentos:

Folleto informativo preincubadora Empreamar Sada

Bases de participación na preincubadora Empreamar Sada

 

Compartir