Presentación estudos Programa Empreamar

Presentación estudos Programa Empreamar

Comeza a elaboración dos dous estudos vinculados ao Programa de Emprendemento Mariño Empreamar.

Estudo 1: Diagnóstico e recomendacións sobre o ecosistema do emprendemento do Concello de Sada                    
         Tarefa 1: Realización do estudo participativo a través de cuestionarios e mesas de traballo          
         Tarefa 2: Entrevistas a grupos de interese públicos e privados                    
         Tarefa 3: Mesa de traballo con diferentes grupos de interese                   
         Tarefa 4:Análise de información secundaria disponible                 
         Tarefa 5: Elaboración do documento final           
              
Estudo 2: Estudo identificación de oportunidades de negocio                       
         Tarefa 1: Identificación de recursos costeiros                    
         Tarefa 2:  Oportunidades de negocio a partir dos recursos costeiros identificados
         Tarefa 3: Propostas e recomendacións  

Compartir