ALTA DE CANDIDATO/A

SON CANDIDATO/A

No noso Portal de Emprego podes acceder a postos de traballo dunha maneira rápida, intuitiva e totalmente gratuíta.

Para finalizar o rexistro debes esperar a que a AEDL, verifique e autorice a inscrición, aínda que tamén podes facelo de forma presencial na Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Sada.

IMPORTANTE: So as persoas empadroadas en Sada poderán acceder ó Portal. Se non está, pode dirixirse ao Padrón Municipal a realizar a súa inscrición.Datos persoais
¿De qué queres traballar?
Formación
 Achegar voante de empadroamento

Se non dispón do voante de empadroamento pode solicitalo na sede online do Concello de Sada.
Para solicitar o voante de empadroamento se lle solicitará a cl@ve-pin, se non dispón desta, pode solicitala na páxina de administración do goberno.

 Autorizo á responsable da Axencia de emprego e desenvolvemento local do Concello Sada para que comprobe o meu empadroamento no Padrón Municipal no meu nome, exclusivamente para o fin que se solicita.

 Quero darme de alta no sistema de newsletter para o boletín semanal.
 Quero darme de alta no sistema de newsletter para recibir as novidades.

* Campos requeridos