Programa de actividades da Aula de referencia CEMIT (Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica) de Sada en setembro e outubro

Programa de actividades da Aula de referencia CEMIT (Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica) de Sada en setembro e outubro

Dentro do programa “A volta coas TIC´S”, no Concello de Sada oferta novos cursos formativos gratuítos.

 

A aula CeMIT de Sada (Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica) presenta a oferta de cursos presenciais que terán lugar nos meses de setembro e outubro.

 

Si aínda non es usuario da Rede CeMIT inscribete xa na seguinte ligazón, poderás participar en moitas das actividades de formación presenciais e online.

 

 

A continuación detallámosvos as actividades ofertadas realizar na aula CEMIT de Sada.

 

 

1. Curso de iniciación ao procesador de textos Writer:

Persoas destinatarias: Para público en xeral.

Obxectivos: Aprender como crear documentos, similar o Microsoft Word.

 

Contido:

1. Que é un procesador de textos?

2. Introdución ao medio de traballo (LibreOffice Writer)

3. Crear un documento

4. Estrutura e propiedades dun documento

5. Formato de texto e formato de parágrafo

6. Estilos e formato

7. Imaxes e debuxos

8. Táboas

9. Visualización e impresión dun documento

 

Modalidade: presencial

Data e horario: 15:30 – 17:30 de 22/09/2021 a 6/10/2021 (Mércores e Xoves).

 

Inscricións nesta LIGAZÓN

 

Póster Curso Writer Iniciación

 

 

2. Curso avanzado ao procesador de textos LibreOffice Writer:

 

Persoas destinatarias: Para público en xeral.

Obxectivos: Aprender como sacarlle proveito as ferramentas que che permitirán dar un toque especial aos nosos documentos ou ser moito máis produtivos.

 

Contido:

1. Configurar páxina

2. Cabeceira e Rodapé

3. Crear Nota ao pé de páxina

4. Crear seccións determinadas do documento

5. Traballo co Texto en columnas

6. Traballar con documentos grandes

7.Tabulacións

8. Construción de Modelos

9. Táboas

10. Personalizar Barra de Ferramentas

11. Viñetas en Numeración

12. Caixas de texto

13. Quebras manuais e de páxina

14. Inserir campos predefinidos

 

Modalidade: presencial

Data e horario: 9:00 – 11:30 de 20/09/2021 a 11/10/2021 (Luns, Martes e Venres).

 

Inscricións nesta LIGAZÓN

 

Póster Curso Writer Avanzado

 

 

3.Curso de iniciación á folla de calculo Calc:

 

Persoas destinatarias: Para público en xeral.

Obxectivos: Aprender a crear follas de cálculo, similar a Microsoft Excel.

 

Contido:

1. Que é unha folla de cálculo?

2. Introdución ao medio de traballo (LibreOffice Calc)

3. Introdución e modificación de datos

4. Formato de celas, filas e columnas (cor, tipo de datos, bordos, dimensións etc.)

5. Filtros e ordenación dos datos

6. Traballo con fórmulas

7. Xestionar as follas de cálculo dun libro

8. Formatos condicionais

9. Creación de gráficos

10. Configuración para a impresión dos datos

 

Modalidade: presencial

Data e horario: 18:00 – 20:00 de 22/09/2021 a 6/10/2021 (Mércores e Xoves).

 

Inscricións nesta LIGAZÓN

 

Póster Curso Calc Iniciación

 

 

4.Curso avanzado á folla de calculo Calc:

 

Persoas destinatarias: Para público en xeral.

Obxectivos: Este curso vai mais alá do uso básico da folla de calculo Calc aprenderás como sacarlle proveito a esta potente ferramenta de ofimática facendo uso das funcións intermedio e avanzada que LibreOffice Calc dispón para ti.

 

Contido:

1. Libro e follas múltiples

2. Creación de persoais

3. Ligazóns a datos de distintas follas

4. Fixar datos en celas

5. Formato de celas

6. Bloquear e protexer celas e follas

7. Hiperligazóns

8. Manexo avanzado de gráficos de barras e liñas

9. Cambio de datos no orixe e nas series para os gráficos

10. Lendas e títulos en gráficos

11. Funcións condicionades e lóxicas

12. Ordenación de datos

13. Importación de datos

14. Filtros

15. Táboas dinámicas

 

Modalidade: presencial

Data e horario: 09:00 – 11:30 de 15 /10/2021 a 8 /11/2021 (Luns, Martes e Venres).

 

Inscricións nesta LIGAZÓN 

 

Póster Curso Calc Avanzado

 

 

5.Curso de Administración Electrónica: eAdministración

 

Persoas destinatarias: Para público en xeral.

Obxectivos: Este curso presta especial atención ao certificado dixital, a firma electrónica e o DNI electrónico, especificando os seus usos, requisitos, etc.

Abordando as posibilidades que ofrece a administración electrónica online e o acceso práctico aos servizos públicos electrónicos: sedes electrónicas, canles de información, publicacións oficiais, etc.

 

Contido:

1. Explicar que é a Administración electrónica.

2. Comprender que é un certificado dixital e cales son os pasos para obtelo.

3. Recoñecer os distintos sistemas de acceso á Administración pública: DNIe, certificado dixital da FNMT, chave365, cl@ave...

4. Coñecer os trámites electrónicos que ofrecen as Administracións públicas estatal, autonómica e municipal.

5. Realizar algúns trámites con distintas Administracións.

6. Asinar documentos dixitalmente

 

Modalidade: presencial

Data e horario:

Primeira edición: 12:00 – 14:00 de 20/09/2021 a 28/09/2021 (Luns, Martes e Venres).

Segunda edición: 12:00 – 14:00 de 15 /10/2021 a 25 /10/2021 (Luns, Martes e Venres).

 

Inscricións nesta LIGAZÓN 

 

Póster Curso eAdministración

 

 

6.Curso de Factura Electrónica: FACTURA-e e FACe

 

Persoas destinatarias: Para público en xeral.

Obxectivos: Este curso presta especial atención ao proceso de elaboración e presentación da Factura Electrónica a través do programa Facturae e no punto xeral de entrada de facturas electrónicas FACe.

 

Contido:

1. Instalación do programa Facturae.

2. Uso básico da aplicación.

3. Que é a factura electrónica.

4. FAce o punto xeral de facturas electrónicas da Administración Xeral do Estado.

 

Modalidade: presencial

Data e horario:

Primeira edición: 12:00 – 14:00 de 1/10 /2021 a 11/10/2021 Luns, Martes e Venres).

Segunda edición: 12:00 – 14:00 de 26/10 /2021 a 8/11/2021 Luns, Martes e Venres).

 

Inscricións nesta LIGAZÓN

 

Póster Curso Factura Electrónica

 

 

Páxina web: https://cemit.xunta.gal/es/centros/sada

Contacto:

Correo: cemit.sada@xunta.gal

tel.: 981 97 72 65

Praza da Pescadería s/n, 15160 Sada

 

 

Compartir