Curso de formación do programa EMPREAMAR

Curso de formación do programa EMPREAMAR

O Concello de Sada está a por en marcha a acción formativa do Programa de emprendemento mariño EMPREAMAR financiado polo GALP Golfo Ártabro Sur, o Fondo Europeo Marítimo e da Pesca e a Consellería do Mar.

Dirixida a persoas que teñan a idea de emprender unha actividade empresarial no ámbito mariño, pretende apoiar a éstas na fase de estudo, maduración e planificación da idea.

O seu obxectivo é a promoción do emprendemento en base ao aproveitamento dos recursos naturais mariño-costeiros materiais e inmateriais, endóxenos do terrirorio GALP Golfo Ártabro Sur e a xeración de riqueza nas áreas costeiras, a través da posta en marcha de negocios sustentables,  rendibles e inclusivos.

Ten como aspectos diferenciais respecto doutros, os seguintes:

-   Implementación dun programa de reforzo de capacidades a decuado ás necesidades e demandas do territorio.

-   Programa de transferencia no que se apoia ás persoas emprendedoras a identificar ideas de negocio e a analizar a viabilidade do produto desde unha perspectiva científico-técnica e sempre adaptada ao territorio.

Prazas: 25

Contidos:

- 32 horas de formación teórico-práctica na aula

- 3 horas de mesa de emprendemento, na que participarán 3 persoas emprendedoras que compartirán cos/as candidatos/as ideas, experiencias, consellos, entre outros.

-         unha xornada de visita a 2-3 empresas baseadas no aproveitamento dos recursos costeiros

-         unha xornada de outdoor training

Se quere participar pode realizar a súa pre-inscrición no seguinte enlace: https://forms.gle/dXXhzobpyAyrv3dj6

Tan pronto esté pechado o cronograma actualizarase a programación.

Para máis información da acción formativa ou do proceso de inscrición e participación na mesma, pode dirixirse á AEDL do Concello de Sada, enviar un correo electrónico ao enderezo aedl@sada.gal; ou chamar aos teléfonos n.º 881 929 057 / 620 765 150

Pode descargar o Tríptico informativo

Compartir