Ofertas de emprego do portal da Xunta

Oferta Fecha Enlace
OFERTA DE CRISTALEIRO PARA A CORUÑA. EXPERIENCIA 12 MESES EN COLOCACIÓN E CORTE DE VIDRIOS E CARNET DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL DE 3 A 6 MESES. XORNADA COMPLETA 20/06/2019
AXUDANTE CAMAREIRO/A CON 18 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. XORANDA COMPLETA. TRABALLOS SABADOS, DOMINGOS E FESTIVOS 20/06/2019
PRECISASE EXPERIENCIA DE 60 MESES E TITULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OU PRIVADO. XORNADA COMPLETA. 20/06/2019
PRECÍSASE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 60 MESES E TÍTULO DE FORMACIÓN PROFERSIONAL OU TÍTULO PRIVADO, PARA TRABALLAR A XORNADA COMPLETA 20/06/2019
Necesítase PINTOR/COLOCADOR DE PLADUR. 9 MESES DE EXPERIENCIA. PRA MAZARICOS - A CORUÑA 20/06/2019
EXPENDEDOR DE COMBUSTIBLE.EXPERIENCIA MINIMA DE 3 MESES.. 20/06/2019
PRECÍSASE MONITOR/A DEPORTIVO PARA TRABALLAR A XORNADA PARCIAL DE 7 HORAS Á SEMANA. REQUISITOS NECESARIOS: CARNÉ B E GRAO EN CIENCIAS DO DEPORTE OU TÉCNICO SUPERIOR EN ENSINANZAS E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA. DURACIÓN DO CONTRATO:10 MESES. DATA PREVISTA DE INCORPORACIÓN: 01/09/2019 20/06/2019
MECÁNICO TALLER AGRÍCOLA MAIOR DE 40 AÑOS 20/06/2019
REQUISITOS: DIPLOMATURA/GRAO ENFERMERÍA E CELGA 4. 20/06/2019
SOLICITASE UN FORMADOR/A PARA IMPARTIR UN CURSO DE INFORMÁTICA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL DE 6 HORAS SEMANAIS. REQUISITOS: FORMACIÓN ACADÉMICA EN INFORMÁTICA (TÉCNICO SUPERIOR, DIPLOMATURA, LICENCIATURA OU GRAO 20/06/2019
CON PERMISO DE CONDUCIR C+C1 20/06/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN CARNET C O C1 CONTRATO INDEFINIDO 20/06/2019
Con FP1 automoción 20/06/2019
DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERIA VARIOS POSTOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 20/06/2019
NECESITASE UNHA PERSOA PARA TRABALLAR NUN HOTEL-ALBERGUE, CON COÑECEMENTOS DE INGLÉS, PARA A RECEPCIÓN E LIMPEZA NO MESMO. O CONTRATO É A XORNADA COMPLETA E CONTINUA, A TURNOS. ASEGÚRASE CONTRATO ATA O 31 DE AGOSTO, PRORROGABLE ATA O 31 DE OUTUBRE. 20/06/2019
PINTOR DE VEHICULOS OFICIAL 1ª CON EXPERIENCIA ACREDITABLE PARA ZONA DE POIO 20/06/2019
PRECÍSASE CONDUTOR/A DE CAMIÓN. CARNÉ DE CONDUCIR C1. TARXETA DE CUALIFICACIÓN DE CONDUTOR. 20/06/2019
PRECÍSASE ASISTENTE DOMICILIARIO PARA O CONCELLO DO INCIO 20/06/2019
Peons e oficiais de segunda para construccion. 20/06/2019
SOLICÍTASE CONDUTOR DE FURGONETA (ALMACÉN CARGA E DESCARGA 20/06/2019
CALDEREIRO-TUBEIRO PARA EMPRESA DE INSTALACIÓNS CONTRA INCENDIOS E CLIMATIZACIÓN. CONTRATO INDEFINIDO. PERMISO DE CONDUCIR B. TRABALLOS EN TODO ESPAÑA. CURSO BÁSICO PRL. 20/06/2019
OFICIAL DE CARPINTERÍA METÁLICA 20/06/2019
TÍTULO EN RELACIÓNS LABORAIS, EMPRESARIAIS OU ADE -/- EXPERIENCIA EN ASESORÍAS E EN TRABALLOS CONTABLES, FISCAIS E LABORAIS. 20/06/2019
MECÁNICO CON FP EN AUTOMOCIÓN ,VALORARASE EXPERIENCIA EN MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN E OBRAS PÚBLICAS 20/06/2019
EXPERIENCIA DE 6 MESES. PERMISO DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE. 20/06/2019
EN RIBEIRA PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE CONDUTOR DE TRAILER . RUTASPOR ESPAÑA, ITALIA E PORTUGAL. REQUISITOS: PERMISO DE CONDUCIR C+E, CAP E TACÓGRAFO CONTRATO INDEFINIDO. 20/06/2019
COCEDOR DE PEIXES E MARISCOS PARA CAMBADOS 20/06/2019
CON CARNÉ DE CONDUCIR 20/06/2019
PERSOAS DESEMPREGADAS CON PERMISO DE CONDUCIR B 20/06/2019
PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE PATRON EN BARCO DE ARTES MENORES, NA RIA DE MUROS-NOIA 20/06/2019
FISIOTERAPEUTA CON 6 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. CONTRATO 1 MES XORNADA COMPLETA. 20/06/2019
CONDUCTOR DE CAMIÓN CON CARNÉT C+C1 20/06/2019
NECESÍTASE TER O CERTIFICADO DE ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN DOMICILIO OU EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS, OU BEN TITULACIÓN DE F.P. DE TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. DEBEN POSUIR O CARNÉ DE CONDUCIR B E ESTAR EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO. CONTRATO DE DURACIÓN 3 DÍAS. 20/06/2019
Instaladores Contra incendios-Tubeiros-Clima. Montaxe tubería aceiro e inox. Traballar España e saídas Europa. 60 meses experiencia. Oficial. Riscos. 20/06/2019
Soldadores Aceiro-inox. Experiencia climatización. 60 meses experiencia. Oficial. Para España e saídas a Europa. Risgos 20/06/2019
AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA MESIA. 20/06/2019
AXENTE COMERCIAL, CON EXPERIENCIA EN TELEFONIA MOVIL 20/06/2019
GARDAPESCA-PATRÓN PARA A RÍA DO BURGO. CARNET DE PATRÓN PORTUARIO. 20/06/2019
Ofrécese posto de limpeza e desinfección de vehículos de transporte de gando, emisión de certificados e precintado de vehículos. Imprescindible carné básico de aplicador de fitosanitarios en vigor. Xornada de traballo a tempo parcial. 20/06/2019
ALBANEL PARA TRABALLOS DE OBRA NOVA, REFORMAS, FACHADAS, ETC.// PERMISO DE CONDUCIR B1. 20/06/2019
OFERTA DE ADMINISTRATIVO PARA A CORUÑA CON EXPERIENCIA NO SECTOR DA CONSTRUCCIÓN. TITULACIÓN DE GRAO MEDIO. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA 19/06/2019
PEÓN DE CARPINTARIA METALICA 19/06/2019
POSTO PARA UN AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR NA ZONA DE FOZ. IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR. 19/06/2019
4 prazas de limpadores de instalacións para o Concello de Muiños 19/06/2019
CAMAREIRO/A 19/06/2019
TITULACIÓN OBRIGATORIA DE DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA CUNHA EXPERIENCIA MÍNIMA ACREDITADA NO POSTO DE 12 MESES E DISPOÑER DO CAP OU CERTIFICICADO DE PROFESIONALIDADE EN DOCENCIA OU EQUIVALENTE PARA IMPARTIR CURSO DE FORMACION. DURACION DO CONTRATO DE 18 DE XULLO ATA O 29 DE AGOSTO. XORNADA 5 HORAS DIARIAS EN HORARIO DE 9 A 14 HORAS. 19/06/2019
CORTADOR FORESTAL CON 3 MESES DE EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. XORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO 19/06/2019
OFICIAIS FRIGORISTAS E/OU MONTADORES DE CONDUTOS. EXPERIENCIA MÍNIMA 36 MESES. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (60 HORAS 19/06/2019
O IMELGA DA CORUÑA PRECISA CUBRIR UNHA PRAZA DE MÉDICO FORENSE. PREFERENTEMENTE ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL E COÑECEMENTOS NESTA MATERIA. 19/06/2019
SOLICITANSE 10 SOLDADORES/AS TIG OFICIAIS DE 2ª CON COÑECEMENTOS DE ARMADOR. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITADA E CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 60 HORAS 19/06/2019
EN BOIRO PRECISAMOSCUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE APRENDIZ DE SOLDADOR. XORNADA DE TRABALLO COMPLETA. 19/06/2019
AXUDANTE DE COCIÑA CON EXPERIENCIA DE DOUS ANOS MÍNIMO PARA ZONA DE SANXENXO. TEMPADA DE VERAN 19/06/2019
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA DE 1 ANO MÍNIMO E CONOCIMIENTOS/EXPERIENCIA NO SECTOR DA CONSTRUCCION PARA ZONA DE SANXENXO 19/06/2019
COSTUREIRA/O 1 OFICIAL CON 12 MESES DE EXPERIENCIA 1 APRENDIZ 19/06/2019
Tecnicos en integración social con titulación mínima de integración social, educación social ou curso de monitor/a de tempo libre. Imprescindible carnet de conducir. 19/06/2019
PRECISANSE ALBANEIS OFICIAIS PRIMEIRA QUE TEÑAN EXPERIENCIA NA COLOCACION DE PLAQUETA E AZULEXO IMPRESCINDIBLE ESTAR EN POSESIÓN DE CURSOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CO POSTO DE TRABALLO CONTRATO TRABALLO:6 MESES 19/06/2019
CONDUTOR DE AUTOBÚS URBÁN PARA O GROVE PERMISO DE CONDUCIR TIPO D E CAP XORNADA COMPLETA 19/06/2019
1 praza de auxiliar de axuda no fogar para o Concello de Lobios, precisase certificado de profesionalidade, duración 11 días. 19/06/2019
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL// CONTRATO TEMPORAL// XORNADA COMPLETA// CELGA 4. 19/06/2019
REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS. REQUISITOS: FORMACIÓN PROFESIONAL NAS RAMAS DE ELECTRICIDADE E/OU FRÍO, CARNÉ DE CONDUCIR. XORNADA PARCIAL. 19/06/2019
EMPRESA DE INSTALACIÓNS CONTRA-INCENDIOS E CLIMA PRECISA CUBRIR 2 POSTOS DE SOLDADOR TIG CON EXPERIENCIA EN TUBERÍA DE ACEIRO, SOPORTACIÓN, ESTRUTURAS, SALAS DE BOMBAS...PARA OBRAS POR TODO O TERRRITORIO NACIONAL. IMPRESCINDIBLE CURSO BÁSICO PRL. 19/06/2019
PRECISASE UN PINTOR DE OBRA, CATEGORÍA OFICIAL DE 2ª, CON 24 MESES DE EXPERIENCIA, CON CARNÉ DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 19/06/2019
ELIMINACIÓN DE NIÑOS DE VESPA VELUTINA REQUISITOS: NON SER ALÉRXICO Á PICADURA DE HIMENÓPTEROS/CARNÉ APLICADOR FITOSANITARIOS,BIOCIDAS E/OU EQUIVALENTE/CARNÉ CONDUCIR B 19/06/2019
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VIVENDAS, NAVES E LOCALES COJMERCIAIS. 19/06/2019
INSTALADOR/A ELECTRICISTA CATEGORÍA OFICIAL CON 12 MESES MÍNIMO EXPERIENCIA . IMPRENSCINDIBLE CARNÉ DE INSTALADOR E/OU FP, CICLO MEDIO, CICLO SUPERIOR RAMA ELECTRICIDADE. CON EXPERIENCIA EN FORNTANERÍA, CALEFACCIÓN E ENERXÍAS RENOVABLES. XORNADA COMPLETA. 6 MESES CONTRATO. 19/06/2019
PRECÍSASE CAMAREIRO/A CON FORMACIÓN EN HIXIENE ALIMENTARIA (MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 19/06/2019
PRECÍSASE CARPINTEIRO/A CON 6 MESES DE EXPERIENCIA PRA REALIZAR AS TAREFAS PROPIAS DO POSTO. CON CARNET DE CONDUCIR PRA CARNÉS - VIMIANZO - A CORUÑA 19/06/2019
PRECÍSASE AXUDANTE DE ELECTRICISTA PARA TAREFAS DE APOIO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDADE. CONTRATO DE 2 MESES A XORNADA PARCIAL (20 HORAS SEMANAIS 18/06/2019
NECESÍTASE ENFERMEIRO/A PARA REALIZAR TAREFAS PROPIAS CO COLECTIVO DE PERSOAS MAIORES CON DEPENDENCIA.. 18/06/2019
CAMAREIROS/AS PARA ZONA DE SANXENXO. MAIOR DE 25 ANOS. VALORARASE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS E PERMISO DE CONDUCIR "B" 18/06/2019
MONITORES DE TEMPO LIBRE CON TITULACIÓN PARA ZONA DE SANXENXO. VALORARASE EXPERIENCIA. MAIOR DE 25 ANOS. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR "B" E VEHICULO PROPIO 18/06/2019
SOLICÍTASE DEPENDENTE/A DE COMERCIO (AXUDANTE 18/06/2019
AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE XERIATRIA/ COIDADOR DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA EN INSTITUCIÓNS/XEROCULTOR LOCALIDADE: RIBADUMIA FORMACIÓN (CALQUERA DAS SEGUINTES 18/06/2019
PERSOAL DE LIMPEZA PARA ZONA DE SANXENXO. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR "B" 18/06/2019
DEPENDENTE DE ÓPTICA CON EXPERIENCIA PARA CUBRIR DOUS MESES DE VACACIÓNS (XULLO E AGOSTO 18/06/2019
Necesitase en Pontecesures monitor deportivo/tempo libre para impartir crases de zumba/aerobic. Xornada parcial 18/06/2019
CON CAP DE MERCANCIAS Y TACOGRAFO, TRANSPORTE POR LAS PROVINCIAS DE PONTEVEDRA Y CORUÑA 18/06/2019
CAMAREIRA CON EXPERIENCIA -/- CONTRATO DE MEDIA XORNADA E HORARIO DE TARDES. 18/06/2019
INSTALADOR/A DE FACHADAS VENTILADAS.DISPONIBILIDADE PARA VIAXAR POLA PENINSULA E ISLAS.RECOMENDABLE TER FORMACIÓN EN PRL. 18/06/2019
AXUDANTE DE CAMAREIRO/A CON 2 MESES DE EXPERIENCIA 18/06/2019
PRECÍSASE COCIÑEIRA /O PARA SAN XOAN DE RIO (OURENSE 18/06/2019
PASTELEIRO CON 36 MESES DE EXPERIENCIA E COÑECEMENTOS NA ELABORACION DE BOLERÍA ARXENTINA. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
PRECÍSANSE 2 ALBANEIS OFICIAL PRIMEIRA OU SEGUNDA PARA EMPRESA DE CONSTRUCIÓN. CONTRATO INICIAL DE 3 MESES A XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
OPERADOR ESPECIALISTA EN MANEXAR EQUIPOS DE ORDEÑO AUTOMATIZADO CON EXPERIENCIA DE 12 MESES E DISPONIBILIDADE PARA TRABALLAR FINS DE SEMANA 18/06/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arousa traballador/a co certifiicado de profesionalidade de atención sociosanitaria en institución ou CM atención sociosanitaria. Xornada completa 18/06/2019
MÍNIMO 24 MESES DE EXPERIENCIA// PERMISO DE CONDUCIR B1// CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS// DISPONIBILIDADE PARA TRABALLAR EN HORARIO NOCTURNO (ATA AS 11 DA NOITE 18/06/2019
ALBANEL (PEÓN OU SUPERIOR 18/06/2019
OS CANDIDATOS DEBEN TER DISCAPACIDADE FÍSICA. REQUÍRESE OPERARIO ESPECIALISTA DE MÁQUINAS DE ROBOT INDUSTRIAL CON CICLO GRAO MEDIO MECANIZADO. PERMISO DE CONDUCIR VEHÍCULOS B. XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
TÉCNICO EN PANADARÍA, REPOSTARÍA E CONFEITARÍA// CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS// CONTRATO TEMPORAL CON DURACIÓN ESTIMADA DE 180 DÍAS// XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
RECEPCIONISTA DE HOTEL PARA O GROVE MÍNIMO : 6 MESES DE EXPERIENCIA PREFERIBLEMENTE CON FORMACIÓN: -CICLO SUPERIOR DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS -GRAO EN TURISMO 18/06/2019
NON É NECESARIA EXPERIENCIA. CONTRATO INICIAL DE 90 DÍAS 18/06/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE ARQUTECTO TÉCNICO. ESTUDIO E PRESENTACION DE LICITACIÓN, DIRECCIÒN DE OBRAS, COORDINACIÒN E CONTRATACIÒN DE SUBCONTRATA,.... CAPACIDADE DE NEGOCIACIÒN. CONTRATO A XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
PRECÍSASE COIDADORA, EMPREGADA DE FOGAR PARA MOURUAS EN SAN XOAN DE RIO (OURENSE 18/06/2019
TRABALLO ITINERANTE PARA LIMPEZA DE TRAMOS DE RÍOS DOS CONCELLOS DE LUGO, GUITIRIZ, CASTRO DE REI, A PASTORIZA, BEGONTE, ABADÍN, SARRIA E CASTROVERDE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE SEIS MESES (MANEXO DE MOTOSERRA E DESBROZADORA DEMOSTRABLE 18/06/2019
4 Postos de axudante de cociña para o Concello de Muiños 18/06/2019
Precísase administrativo/a con dominio superior de follas de cálculo EXCEL. 18/06/2019
SOLICÍTASE UN EMBALADOR - EMPAQUETADOR, PARA CONTRATO DE FORMACIÓN 18/06/2019
PRECÍSASE CAMAREIRA/O DE PISO CON 3 MESES DE EXPERIENCIA. NIVELMEDIO DE INGLÉS 18/06/2019
EN NOIA PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE AXUDANTE DE DEPENDENTE DE FROITERÁ, DE VENTA AMBULANTE NOS MERCADOS DA ZONA DE BARBANZA - NOIA CONTRATO A XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
PARA AXUDAR NAS TAREFAS DE CAMAREIRO/A DE BARRA E DEPENDENTES DE CAFETERÍA 18/06/2019
PARA TRANSPORTE DE GANDO. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR C E 24 MESES DE EXPERIENCIA. 18/06/2019
AXUDANTES A DOMICILIO 18/06/2019
PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO DEBERÁN PRESENTAR SOLICITUDE NO REXISTRO DO CONCELLO DE BARREIROS ANTES DAS 15:00 HORAS DO DÍA 25 DE XUÑO. DEBERÁN APORTAR INSCRIPCIÓN / RENOVACIÓN NO REXISTRO DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DA XUNTA DE GALICIA. 18/06/2019
conductor camion 18/06/2019
arquitecto tecnico 18/06/2019
Necesitase en Valga motoserristas con 12 meses de experiencia. Xornada completa 18/06/2019
EMPREGADA DE FOGAR INTERNA PARA SAN VICENTE (O GROVE 18/06/2019
COCIÑEIRA/O. 18/06/2019
NECESÍTASE AXUDANTE/A DE PASTELERÍA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA.. XORNADA COMPLETA. 18/06/2019
Un posto de traballo temporal de camareiro/a en restaurante da costa coruñesa. Xornada completa. 18/06/2019
Un posto de axudante de cociña para traballar en restaurante da costa os meses de verán. Xornada completa. 18/06/2019
POSTO OFERTADO:APRENDIZ DE FONTANEIRO CARNE DE CONDUCIR B XORNADA DE TRABALLO:COMPLETA NON É NECESARIA EXPERIENCIA LABORAL 18/06/2019
Necesítase fisioterapeuta, valórase experiencia previa e formación especializada 17/06/2019
TÉCNICO ADMINISTRATIVO CON 24 MESES DE EXPERIENCIA FORMACIÓN MÍNIMA: TÉCNICO XESTIÓN ADMINISTRATIVA / CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS PERMISO DE CONDUCIR TIPO B LOCALIDADE: CAMBADOS 17/06/2019
OPERARIO PLÁSTICO (EXTRUSIÓN 17/06/2019
CONDUCTOR DE AUTOCAR / 3 MESES DE EXPERIENCIA / PERMISO CONDUCIR TIPO "D" / CAP / TACOGRAFO 17/06/2019
Perruqueira para Oleiros. Of de 2ª con experiencia mínma de 24 meses preferiblemente con titulación. Contrato parcial 20h. semanais. 17/06/2019
MECÁNICO DE AUTOMÓVILES, OFICIAL DE PRIMEIRA 17/06/2019
NECESÍTASE SOCORRISTA PARA PISCINA CON CARNET DE SOCORRISTA EXPEDIDO POLA XUNTA DE GALICIA. 17/06/2019
ALBANEL OFICIAL PRIMEIRA PARA SARRIA (POSTO ITINERANTE 17/06/2019
CONDUTOR DE GUINDASTRE PORTA VEHÍCULOS PERMISO DE CONDUCIR C E CAP COÑECEMENTOS DE MECÁNICA LOCALIDADE: MEIS 17/06/2019
ALBANEL EXPERIENCIA 12 MESES 17/06/2019
PARA TRABALLOS DE PULIDO DE FORMIGÓN. OFICIAL DE 1ª OU 2ª. FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (60HORAS 17/06/2019
EXPERIENCIA 12 MESES COÑECEMENTOS DE MANICURA E PEDICURA 17/06/2019
solicitase persoa con certificado de profesionalidade para coidadora a persoas dependentes en institucions. 17/06/2019
NECESÍTASE PERSOA PARA TRABALLOS PARA REALIZAR TRABALLOS NO FORGAR (INTERNA 17/06/2019
XEROCULTOR PARA CAMBADOS POSUÍR ALGUNHA FORMACIÓN DAS SEGUINTES: -CICLO MEDIO DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA -CICLO MEDIO DE TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA -CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 17/06/2019
REQUÍRESE MECÁNICO DE VEHÍCULOS CON CARNÉ DE CONDUCIR, FORMACIÓN ACADÉMICA E UN ANO DE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. 17/06/2019
ESTETICISTAS 17/06/2019
PERSONA DESEMPREGADA MENOR DE 30 ANOS PARA CONTRATACIÓN SUBVENCIONADA. PREFERIBLE PRIMEIRO EMPREGO. PERMISO DE CONDUCIR. VALORARASE CARNÉ DE CARRETILLEIRO. XORNADA COMPLETA 17/06/2019
PRECÍSASE PERRUQUEIRA/O CON EXPERIENCIA PARA TEMPADA DE VERAN EN FOZ. XORNADA COMPLETA. 17/06/2019
COORDENADORA/OR SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO. REQUISITO: GRAO OU DIPLOMATURA EN TRABALLO SOCIAL 17/06/2019
EXPERIENCIA 12 MESES CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 17/06/2019
PRECÍSASE CAMARERO/A, PARA BAR NAS AFORAS DA ESTRADA 17/06/2019
DOUS POSTOS DE TRABALLO PARA MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS NO SECTOR METALÚRXICO. SALARIO SEGUNDO CONVENIO DO METAL DE OURENSE. 17/06/2019
COCIÑEIROS, EN XERAL (AXUDANTE 17/06/2019
PSICÓLOGO/A SANITARIO/A 17/06/2019
COCIÑEIRO PARA PORTO DO SON. 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORADA VERÁN A TEMPO COMPLETO 17/06/2019
Necesitase profesor para centro superior de música. Experiencia.Titulado superior en Música. 17/06/2019
ESPECIALISTA EN TRABALLOS FORESTAIS CON 12 MESES DE EXPERIENCIA, CON CARNÉ DE CONDUCIR E CAPACIDADE DE MANEXO DE TRACTOR. DISPONIBILIDADE PARA TRABALLAR FINS DE SEMANA. 17/06/2019
PRECISASE: TITULO DE ENFERMEIRO/A CON EXPERIENCIA. A XORNADA E A TEMPO PARCIAL. O POSTO DE TRABALLO E NA ILLAS CIES E O TRASLADO E EN BARCO QUE PARTE DE VIGO 17/06/2019
AUXILIAR CONTROL DE CALIDADE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. SE VALORARÁ EXPERIENCIA NO SECTOR DA CONSTRUCCIÓN. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR "B" 17/06/2019
ARQUITECTO PARA ZONA DE SANXENXO. FORMACION DE LICENCIADO/A OU GRAO EN ARQUITECTURA. 17/06/2019
. 17/06/2019
MECÁNICO PARA CAMBIO DE RODAS, ACEITE, PASTILLAS DE FREO, DISTRIBUCIÓNS, ETC. CONTRATO DE 90 DÍAS, XORNADA 4H/TARDE. SALARIO NETO 700-800€. REQUISITOS: CICLO MEDIO MECÁNICA MÁIS UN ANO DE EXPERIENCIA OU 3 ANOS DE EXPERIENCIA. 17/06/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE FONTANEIRO FICIAL CON COÑECEMENTOS DE ELECTRICIDADE. 17/06/2019
SOLDADOR/A CON EXPERIENCIA EN TRABALLO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA E MANTEMENTO INDUSTRIAL. 14/06/2019
FORMACIÓN: GRAO OU DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. XORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO 14/06/2019
TÉCNICO SUPERIOR ENACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS OU TITULACIÓN EQUIVALENTE. CONTRATO DE 6 MESES. XORNADA COMPLETA 14/06/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arousa albanel oficial con 12 meses de experiencia e PRL da construcción.Permiso de conducir "B". Xornada completa 14/06/2019
CON EXPERIENCIA 14/06/2019
Fontaneiro. Oficial 1ª ou 2ª. 90 días. 14/06/2019
educadora infantil catro días Xunqueira de Ambía 14/06/2019
SOLICÍTASE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON PERMISO DE CONDUCIR E COCHE PROPIO. XORNADA PARCIAL. 14/06/2019
FISIOTERAPEUTA PARA FERROL. 14/06/2019
NECESÍTASE SOCORRISTA PARA UN PARQUE ACUÁTICO CON CARNET DE SOCORRISTA EXPEDIDO POLA XUNTA DE GALICIA E ACTUALIZADO. 14/06/2019
SOLICÍTASE PEÓN DE ALMACÉN PARA CUBRIR UNHA BAIXA POR ENFERMIDADE. XORNADA COMPLETA. 14/06/2019
Coñecementos de mecánica e soldadura. Permiso de conducir C e valorable CAP. 14/06/2019
CERTIFICADO PROFESIONAL DE AXUDA NO FOGAR OU FORMACIÓN REQUERIDA. COCHE PROPIO. 14/06/2019
SOLICÍTASE MONTADOR/INSTALADOR DE CARPINTERÍA METÁLICA CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR 14/06/2019
Formación requerida e coche propio. 14/06/2019
SOLICÍTASE ASISTENTE DOMICILIARIO. XORNADA PARCIAL 14/06/2019
CONTRATO TEMPORAL A TEMPO PARCIAL DE 4 HORAS DIARIAS 14/06/2019
CAMAREIRA/O PARA CASA RURAL TEMPORADA DE VERÁN (90 DÍAS 14/06/2019
CAMAREIRO/A CONTRATO TEMPORAL XORNADA COMPLETA . 14/06/2019
SOLICITASE UN/UNHA ALBANEL. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO ESO O EQUIVALENTE, 4 ANOS DE EXPERIENCIA, CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (60 HORAS 14/06/2019
COMERCIAL DO SECTOR DA COMUNICACIÓN OU PUBLICIDADE CON 12 MESES DE EXPERIENCIA //PERMISO DE CONDUCIR//NIVEL FORMATIVO BACHARELATO// COÑECEMENTOS DE OFFICE///DURACIÓN DO CONTRATO 3 MESES A XORNADA COMPLETA// 14/06/2019
DESEMPREGADO / A 14/06/2019
FISIOTERAPEUTA PARA ZONA DE MARIN. FORMACIÓN DE DIPLOMATURA OU GRAO EN FISIOTERAPIA 14/06/2019
CAMAREIRO/A PARA CAMPING CON 6 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA 14/06/2019
LAMNINADOR DE COMPOSITER PARA CONSTRUCCION E REPARACION DE EMBARCACIONS (OFICIAL DE PRIMERA OU SEGUNDA 14/06/2019
AXUDANTE DE COCIÑA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA Y CURSO DE FORMACIÓN DE COCIÑA 14/06/2019
COCIÑEIRO/A CON FORMACIÓN CICLO MEDIO OU SUPERIOR NA FAMILIA DE COCIÑA E RESTAURACIÓN E 12 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. 14/06/2019
LAMINADOR DE COMPOSITES PARA CONSTRUCCIONS E REPARACIONS DE EMBARCACIONS (OFICIAL DE PRIMERA O SEGUNDA 14/06/2019
PRECÍSASE QUE TEÑAN CARNÉ DE CONDUCIR B. 14/06/2019
PRECÍSASE CONDUTOR CAMIÓN PARA PLANTA DE RECICLAXE DE RESIDUOS. EXPERIENCIA 12 MESES, CAP E PERMISO DE CONDUCIR C 14/06/2019
EN RIBEIRA PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICO EN PREVENCIÓN E CONTROL DE PRAGAS. VALORARASE: EXPERIENCIA E FORMACIÓN NO SECTOR DE CONTROL DE PRAGAS, HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA RELACIONARSE CO CLIENTE.... NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR PORQUE SE VAN A REALIZAR DESPLAZAMIENTOS TODOS OS DÍAS. 14/06/2019
OBRIGATORIO ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓN OU A TITULACIÓN DE TÉCNICO COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA. 14/06/2019
REQUÍRESE ALBANEL OFICIAL 1ª CON MÁIS DE 5 ANOS DE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE, CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS E CARNE DE CONDUCIR B 14/06/2019
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS 14/06/2019
NECESÍTASE CAMAREIRO, A PRA LUGAR DE CAMELLE - CAMARIÑAS - A CORUÑA 14/06/2019
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS 14/06/2019
REQUÍRESE ASISTENTE DOMICILIARIO CON CARNÉ DE CONDUCIR B. MÍNIMA TITULACIÓN EXIXIDA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. XORNADA SEMANAL DE 12 HORAS. 14/06/2019
PRECISASE CONDUTOR PARA AUTOBUS DE 13 A 15 METROS PARA LINEA REGULAR DE LONGO RECORRIDO CON BASE EN OURENSE. IMPRESCINDIBLE 6 MESES DE EXPERIENCIA , CAP E TACOGRAFO 14/06/2019
REQUÍRESE CARNÉ DE MARIÑEIRO PESCADOR, FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE MARÍTIMA E RECOÑECEMENTO MÉDICO 14/06/2019
Fontaneiro. 90 días. Axudante ou aprendiz 14/06/2019
BAÑISTA-SOCORRISTA PARA ESPAZOS ACUÁTICOS LOCALIDADE: MEIS TITULACIÓN DE SOCORRISTA ACUÁTICO E INSCRITO NO REXISTRO PROFESIONAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA REMUNERACIÓN MENSUAL: 1500 € 14/06/2019
OFERTA DE OFICIAL DE PERRUQUERIA PARA TRABALLOS DE PERRUQUERÍA EN XERAL. IMPRESCINDIBLE 1 ANO EXPERIENCIA E COÑECEMENTOS BÁSICOS DE ESTÉTICA . TRABALLO EN EQUIPO. 14/06/2019
AXUDANTE DE CARPINTERÍA METÁLICA. 12 MESES DE EXPERIENCIA. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. XORNADA COMPLETA 14/06/2019
SOLDADOR POR TIG OU MIG-MAG (OFICIAL-AXUDANTE 14/06/2019
Necesitase en Valga péon da construción con 12 meses de experiencia. Xornada completa. 14/06/2019
Empresa relacionada coa contrucción de obras, precisa un Técnico para traballos de Contrucción. Tarefas de inspección e control de calidade en laboratorio e obra. Con titulación regrada de Arquitectura Técnica (Aparellador 13/06/2019
SOLICITASE UN CONDUTOR/A DE GUINDASTRE EN CAMIÓN E CON MANEXO DE RETROEXCAVADORA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA, DISPONIBILIDADE XEOGRÁFICA E PERMISO DE CONDUCIR C. 13/06/2019
OFERTA DE CONDUTOR DE CAMIÓN DE TRAILER CON EXPERIENCIA DUN ANO. CARNÉS C E C1. CONTRATO DE OBRA E SERVIZO DETERMINADO. 13/06/2019
PRECISASE ALBANEL, OFICIAL 1ª CON 6 MESES DE EXPERIENCIA. 13/06/2019
PRECÍSASE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, PARA A REALIZACIÓN DE ORZAMENTOS, FACTURACIÓN, CONTROL DE COBROS E PAGOS, XESTIÓN BANCARIA E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. FORMACIÓN: TÉCNICO/A EN XESTIÓN ADMINISTRATIVA OU TÉCNICO/A SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS. INFORMÁTICA BÁSICA PARA A XESTIÓN (WORD, EXCEL ... 13/06/2019
1PROFESIONAL ENFERMARÍA PARA NOIA, CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA, TITULACION 13/06/2019
NECESÍTASE TRABALLADOR/A DE GANDO VACÚN . MANEXO DE ANIMAIS, CARGA E DESCARGA DOS MESMOS E CONDUCCIÓN DE CAMIÓN. XORNADA COMPLETA. CARNÉ DE CONDUCIR B. HORARIO DE TRABALLO DE 04:00 A 10:00 E 12:00 A 14:00H. 13/06/2019
REQUÍRESE PERSOA CON DISCAPACIDADE ACREDITADA PARA TRABALLAR COMO PERSOAL DE LIMPEZA NUN XIMNASIO NA ZONA DE NAVIA. XORNADA SEMANAL DE 15 HORAS 13/06/2019
NECESÍTASE MODISTA/O CON EXPERIENCIA PARA COMERCIO MENOR E CONFECCIÓN TEXTIL. CONTRATO DE MEDIA XORNADA POLAS TARDES. 13/06/2019
PRECISA APRENDIZ PARA EMPRESA DE REPARACIÓNS /REFORMAS INTEGRAIS. 13/06/2019
Buscase camareiro para cafetería. Valorarase experiencia. 13/06/2019
NECESÍTASE AXUDANTE/A DE ELECTRICISTA PARA CONTRATO DE XORNADA COMPLETA. INCORPORACION INMEDIATA. 13/06/2019
NECESÍTASE ELECTRICISTA, OFICIAL DE 1ª. CONTRATO XORNADA COMPLETA. INCORPORACION INMEDIATA 13/06/2019
XORNADA PARCIAL DE CATRO HORAS DIARIAS. CON TITULACIÓN RELACIONADA COA ACTIVIDADE. 13/06/2019
EDUCADOR INFANTIL. TITULACIÓN ACADÉMICA: TECNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL/ TÉCNICO/A SUPERIOR EN XARDÍN DE INFANCIA. 13/06/2019
CON PERMISO DE CONDUCIR C. INCORPORACIÓN INMEDIATA 13/06/2019
SOLICITASE UN PERRUQUEIRO/A. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL OS XOVES POLA TARDE, VENRES DE MAÑAN E TARDE, SÁBADOS POLA MAÑAN. REQUISITOS: 36 MESES DE EXPERIENCIA E COÑECEMENTOS DE ESTÉTICA 13/06/2019
vixilante instalacións deportivas 13/06/2019
auxiliar administrativo camping 13/06/2019
PERSOAL DE LIMPEZA PARA MELIDE. DESEMPREGADO/A. XORNADA COMPLETA. FORMACIÓN MÍNIMA GRADUADO ESCOLAR 13/06/2019
EXPERIENCIA 12 MESES EXPERIENCIA ELABORACIÓN EN PRANCHA 13/06/2019
SOLICÍTASE OFICIAL, PEÓN OU APRENDIZ DE CARPINTEIRO CON PERMISO DE CONDUCIR. 13/06/2019
MAQUINISTA TRATOR TRATOR CON REMOLQUE FORESTAL CON GUINDASTRE CARNET C E C+E CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: CAP E MANEXO DE GUINDASTRE 13/06/2019
EMPREGADOS DE PREDIOS-PORTEIRO DE VIVENDA PARA A CORUÑA. XORNADA COMPLETA. CONTRATO TEMPORAL. PORTERÍA E TRABALLOS DE MANTEMENTO DO EDIFICIO. 13/06/2019
COLOCADORES DE PORTAS E VENTÁS EN PVC O ALUMINIO CON EXPERIENCIA. CONTRATO POR 30 DÍAS. PERMISO DE CONDUCIR. 13/06/2019
CAMAREIRA/O DE PISOS PARA O GROVE 24 MESES DE EXPERIENCIA 13/06/2019
ENCOFRADOR EXPERIENCIA 12 MESES CARNET CONDUCIR 13/06/2019
CENTRO RESIDENCIAL DE OLEIROS PRECISA CUBRIR 3 POSTOS DE ENFERMERO/A. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 13/06/2019
COCIÑEIROS (AXUDANTE- OFICIAL 3ª 13/06/2019
12 MESES DE EXPERIENCIA. CANDIDATOS/AS DE CONCELLOS LIMÍTROFES A BETANZOS 13/06/2019
CAMAREIROS EN XERAL (AXUDANTE- OFICIAL 3ª 13/06/2019
PRECÍSASE CARPINTEIRO/A (OFICIAL 1ª ou 2ª 13/06/2019
CAMAREIRO PARA ARZÚA. DESEMPREGADO. SEIS MESES DE EXPERINCIA. XORNADA COMPLETA 13/06/2019
NECESÍTASE MECÁNICO-AXUSTADOR (EMPRESA DE MANTEMENTO INDUSTRIAL 12/06/2019
Maxasista/Terapeuta con12 meses de experiencia e con certificación en maxase tradicional balinés, tailandes, sedante sueco, aromaterapia, masaxe con cañas de bambú, piedras volcánicas y tratamentos corporais con produtos naturais 12/06/2019
REQUISITO: PERMISO DE CONDUCIR B. 12/06/2019
PRECÍSASE EXPERIENCIA. PARA POSTO DE TRABALLO A XORNADA PARCIAL. REQUISITO IMPRESCINDIBLE TER RECOÑECIDA UNHA DISCAPACIDADE 12/06/2019
Carpinteiro de aluminio.. Oficial de 2ª. Experiencia 12/06/2019
EMPREGADA PARA TINTORERÍA -/- É IMPRESCINDIBLE ACREDITAR EXPERIENCIA EN PASADO DE FERRO E POSUIR CARNÉ DE CONDUCIR. 12/06/2019
PEÓN FORESTAL A XORNADA PARCIAL (22 HORAS SEMANAIS 12/06/2019
PERSOAL DE LIMPEZA. CELGA2. XORNADA COMPLETA. 12/06/2019
CAMAREIRA DE PISOS PARA HOSTALARIA EN ZONA DE SANXENXO. TEMPADA DE VERAN 12/06/2019
COÑECEMENTOS PROPIOS DA OCUPACIÓN 12/06/2019
AUXILIAR DE ODONTOLOXÍA CON EXPERIENCIA. 12/06/2019
PRECÍSASE COCIÑEIRO/A PARA RESIDENCIA 3ª IDADE EN MANZANEDA (OURENSE 12/06/2019
COMERCIAL QUE EXERCERÁ AS SÚAS TAREFAS DENTRO E FORA DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. DISPOÑIBILIDADE PARA DESPRAZARSE. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR "B" E VEHÍCULO PROPIO 12/06/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arosua peón de xardineria co discapacidade minima do 33% . Disponibilidade de desprazamento pola comarca do Salnes. Xornada parcial 12/06/2019
DESEMPREGADO/A - TAREFAS DE LIMPEZA E ORDEN DA COCIÑA . 12/06/2019
CAMAREIRO/A, EN XERAL (AXUDANTE 12/06/2019
PERSONAL DE LIMPEZA CON 6 MESES DE EXPERIENCIA 12/06/2019
Necesitase en Vilagarcía de Arousa operario de fabrica con experiencia minima de 6 meses na limpieza de pota, calamar e similiar. e traballo con producto conxelado. Canre manipulador alimentos. Xornada completa 12/06/2019
SOLICITASE UN CARPINTEIRO/A DE ALUMINIO PARA FABRICACIÓN E MONTAXE. CONTRATO TEMPORAL A XONRADA COMPLETA. REQUISITOS: EXPERIENCIA DE 36 MESES, FORMACIÓN PROFESIONAL EN CARPINTERÍA DE ALUMINIO OU EN CONSTRUCCIÓNS METÁLICAS E PERMISO DE CONDUCIR B 12/06/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN CON CARNÉ C, CAP E COÑECEMENTOS DE CARPINTERÍA. 12/06/2019
PRECÍSASE PANADEIRO/A. CONTRATO DE 6 MESES A XORNADA COMPLETA. TRABALLO NOCTURNO. CARNÉ DE CONDUCIR A OU B 12/06/2019
PEON DE ALBANELERÍA XORNADA COMPLETA 12/06/2019
aAPRENDIZ DE ALBANELERÍA XORNADA COMPLETA 12/06/2019
2 ALBANEIS A XORNADA COMPLETA, PARA LOUSAME, VALORASE CURSO DE PRL DE 60 H., E EXPERIENCIA 12/06/2019
CONDUTORES - OPERADORES DE RETROESCAVADORA (MOVEMENTO DE TERRAS 12/06/2019
ENVASADO DE PRODUTOS. EMPAQUETADO DE PEDIDOS. PERSOAS DESEMPREGADAS CON PERMISO DE CONDUCIR E DISPOÑIBILIDADE DE AUTOMÓBIL. XORNADA COMPLETA 12/06/2019
VENDEDOR AMBULANTE PARA TRABALLAR EN FEIRAS -/- CARNÉ DE CONDUCIR -/- DISPONIBILIDADE PARA VIAXAR. 12/06/2019
coidado e mantemento das zonas axardinadas das naves da empresa, limpar, rozar, sementar, regar, etc 12/06/2019
Ofrécese posto de monitor/a de educación e tempo libre para campamento urbano de conciliación, do 24 de xuño ao 6 de setembro. Horario semanal (luns a venres 12/06/2019
NECESÍTASE AXUDANTE/A DE COCIÑA, XORNADA COMPLETA CON POSIBILIDADE DE XORNADA PARTIDA. 12/06/2019
COCIÑEIROS EN XERAL, (AXUDANTE 12/06/2019
PERSOAS DESEMPREGADAS 12/06/2019
SOLICÍTASE COCIÑEIR@ PARA ELABORACIÓN DE TAPAS E RACIÓNS. LOCALIDADE: NOIA. REQUISITOS: OFICIAL DE 2ª E 12 MESES DE EXPERIENCIA. DURACIÓN DO CONTRATO E XORNADA: 6 MESES A XORNADA COMPLETA. 12/06/2019
Formación requirida: ciclo medio de coidados auxiliares de enfermería ou certificado de profesionalidade en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. 12/06/2019
NECESÍTASE PERSOAL DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DE FÁBRICA, CON CARNÉ DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. VALORARASE EXPERIENCIA E MANEXO DE CARRETILLA E DE PLATAFORMA ELEVADORA 12/06/2019
Cociñeiro/a nunha residencia de anciáns. Elaboración e preparacións dos menús diarios. 12/06/2019
CONTRATACIÓN PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE., IMPRESCINDIBLE ACREDITACIÓN. 12/06/2019
RECOLECIÓN DE FROITOS DE ARÁNDANO 12/06/2019
XORNADA PARCIAL DE MAÑA DE 20 HORAS SEMANAIS, CON 12 MESES DE EXPERIENCIA E MINIMO 33% DE DISCAPACIDADE FISICA 12/06/2019
Necesitase en Vilagarcía de Arousa oficiais electricistas. PRL para construcción e instalacions eléctricas. Xornada completa 12/06/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arousa perruqueiro/a oficial de 1/2 . Xornada completa. 12/06/2019
POSTO OFERTADO:DEPENDENTE DE TENDA DE ROUPA CONTRATO DE TRABALLO DE 6 MESES XORNADA DE TRABALLO:COMPLETA 12/06/2019
Necesítase en Vilanova de Arousa mecánico de motocicletas con 24 meses de experiencia como oficial. Certificado profesional ou CM en Electromecánica de vehículos. Permiso de conducir " B" y " A". Xornada completa 11/06/2019
AXENTE DE SEGUROS PARA PARTICULARES E EMPRESAS, ESTUDOS DE BACHILLER, FPI, FPII OU TITULACIÓN UNIVERSITARIA, CARNET DE CONDUCIR. 11/06/2019
ANIMADOR SOCIOCULTURAL PARA RESIDENCIA XERIÁTRICA. 11/06/2019
- 12 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA - CARNÉ DE CONDUCIR B1 11/06/2019
DESEMPREGADO/A CON 3 MESES DE EXPERIENCIA 11/06/2019
CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA 11/06/2019
ELECTRICISTA DE AUTOMOCIÓN CON COÑECEMENTOS DE MECÁNICA. REQUISITOS: EXPERIENCIA OU FORMACIÓN REGRADA. 11/06/2019
REQUÍRESE AXUDANTE DE COCIÑA CON CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS E 3 ANOS DE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE NO SECTOR DA HOSTELERÍA 11/06/2019
CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA 11/06/2019
REQUÍRESE CAMAREIRO CON CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS E 3 ANOS DE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE 11/06/2019
AXUDANTE DE CAMAREIRO/A CON EXPERIENCIA DE 1 ANO PARA ZONA DE POIO. CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 11/06/2019
OFERTA DE LIMPADOR/A DE TENDA PARA CC MARINEDA CITY CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 MESES. HORARIO DE LUNS A SÁBADO DE 8 A 10 HORAS Y FESTIVOS DE APERTURA.VEHÍCULO PROPIO. 11/06/2019
AXUDANTE DE COCIÑA CON EXPERIENCIA DE 1 ANO PARA ZONA DE POIO. CARNE DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 11/06/2019
ASISTENTE DOMICILIARIO PARA ZONA DE SANXENXO. NECESARIA FORMACION DE: .- CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN AXUDA A DOMICILIO O EN INSTITUCIONS SOCIAIS .- CICLO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES .- CICLO MEDIO DE AUXILIAR DE EMFERMERIA .- AUXILIAR DE CLINICA 11/06/2019
SOLICÍTASE MAQUINISTA PARA TALLER DE CONFECCIÓN, MENOR DE 30 ANOS, NON SE REQUIRE EXPERIENCIA. MAIOR DE 30 ANOS, CON EXPERIENCIA. 11/06/2019
TELEOPERADOR/A CON EXPERIENCIA DE DOCE MESES EN POSTO SIMILAR. 11/06/2019
MENOR DE 30 ANOS. CICLO SUPERIOR DE AUTOMOCIÓN. CARNET DE CONDUCIR 11/06/2019
CARPINTEIRO OFICIAL DE PRIMEIRA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 ANOS. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN. 11/06/2019
FISIOTERAPEUTA. TITULACIÓN: DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA/GRADUADO EN FISIOTERAPIA. PERMISO DE CONDUCIR B 11/06/2019
PARA TRABALLAR EN CORME (CONCELLO DE PONTECESO 11/06/2019
GRAO/ DIPLOMATURA FISIOTERAPIA. 11/06/2019
AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA VIGO. XORNADA PARCIAL . DISPONIBILIDADE FINS DE SEMANA E FESTIVOS. VALORABLE PERMISO DE CONDUCIR E COCHE. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. 11/06/2019
COMERCIAL CON COÑECEMENTOS OU EXPERIENCIA EN RECAMBIOS DEL ATUOMOVIL, PARA ZONA DE SANXENXO. CARNE DE CONDUCIR "B". DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR 11/06/2019
PRECISANSE AUXILIARES AXUDA A DOMICILIO PARA A CORUÑA, FERROL E NARÓN. XORNADA PARCIAL . DISPONIBILIDADE FINES DE SEMANA E FESTIVOS. PERMISO DE CONDUCIR E COCHE. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. 11/06/2019
MOZO DE ALMACÉN, PORTOSIN, PERMISO DE CONDUCIR, CARRETILLA ELEVADORA, CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA, EXPERIENCIA 6 MESES 11/06/2019
COCIÑEIRO/A CON EXPERIENCIA 11/06/2019
MECANICO CUN MINIMO DE EXPERIENCIA DE 24 MESES/XORNADA COMPLETA/INCORPORACION INMEDIATA 11/06/2019
PERMISO DE CONDUCIR C E CAP EN VIGOR. DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR 11/06/2019
REPARTIDOR/A EN FURGONETA, AMBITO COMARCAL. PERMISO CONDUCIR B. XORNADA PARCIAL 11/06/2019
OFICIAL DE COCIÑA CON 24 MESES DE EXPERIENCIA. PERMISO DE CONDUCIR. COMIDA CASEIRA, MENÚ E CARTA 11/06/2019
AXUDANTE DE PANADERIA PARA HORARIO NOCTURNO, A XORNADA PARCIAL, VALORARASE EXPERIENCIA EN ELABORACION DE PAN E PANADERIA TRADICIONAL 11/06/2019
FORMACION E COLABORACION EN DESEÑO GRAFICO PARA ESTAMPACIÓN//ORGANIZACIÓN DE MATERIAL GRAFICO PARA PRODUCCIÓN TEXTIL// INGLES OU PORTUGUÉS NIVEL MEDIO// PERMISO DE CONDUCIR//COÑECEMENTOS DE INFORMATICA ADOBE CREATIVE, ILUSTRATOR E PHOTOSHOP 11/06/2019
PERRUQUEIRO/A OFICIAL CON 18 MESES DE EXPERIENCIA 11/06/2019
unha carniceira, 48 meses experiencia 11/06/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE AXUDANTE DE COCIÑA CON EXPERIENCIA DEMOSTRADA. EN ENSALADAS, CROQUETAS, TOSTAS ... ETC. CONTRATO DE TRES MESES 11/06/2019
PRECÍSASE ALBANEL. NIVEL PROFESIONAL OFICIAL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. DURACIÓN DO CONTRATO UN ANO. XORNADA COMPLETA. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. INCORPORACIÓN INMEDIATA. 11/06/2019
CONDUTOR/A REPARTIDOR/A DE FURGONETA. PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO TEMPORAL. INCORPORACION INMEDIATA 11/06/2019
ORGANIZAR E CHEQUEAR MOSTRAS TESTÍS (MEDIDAS, CALIDADES 11/06/2019
. 11/06/2019
CAMIÓN CON GUINDASTRE PARA CARGA DE VEHICULOS, PERMISO DE CONDUCIR C, COÑECEMENTO DA CIDADE DE VIGO, . XORNADA COMPLETA, TRABALLO NOCTURNO E SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS. VALORARASE EXPERIENCIA CON REMOLQUE. 11/06/2019
NECESÍTASE SOLDADOR MIG-MAG / ESTRUTURAS METÁLICAS LIXEIRAS / ESTRUTURAS METÁLICAS PESADAS / TIG. OFICIAL. EXPERIENCIA DE SEIS MESES OU FORMACIÓN OCUPACIONAL. XORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. 11/06/2019
POSTO OFERTADO:ENFERMEIRO/A PARA TRABALLAR EN RESIDENCIA TITULACIÓN ACADÉMICA:DIPLOMADO OU GRAO EN ENFERMERÍA XORNADA DE TRABALLO :COMPLETA DURACIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO:360 DÍAS 11/06/2019
PRECISASE UNHA PERSOA PARA OFICINA TÉCNICA CON COÑECEMENTOS EN DESEÑO INDUSTRIAL E EXPERIENCIA DE TRABALLO EN MÁQUINA DE CONTROL NUMÉRICO (cnc 11/06/2019
NECESÍTASE CALDEIREIRO/A . OFICIAL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. XORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN INMEDIATA 11/06/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN CON "ADR" PARA RELAIZAR TRANSPORTE DE GASÓLEOS A DOMICILIO DESDE GASOLINERA. CARNETS C + C1. 11/06/2019
COCIÑEIRO. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS. 11/06/2019
IMPRESCINDIBLE INSCRICIÓN NO REXISTRO OFICIAL DE SOCORRISTAS DE GALICIA (SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS 11/06/2019
TÉCNICO EN CONTABILIDADE CON MÍNIMO DE 24 MESES DE EXPERIENCIA. FORMACIÓN MÍNIMA: CICLO SUPERIOR LOCALIDADE: O GROVE 11/06/2019
REQUÍRESE F.P. DA RAMA DE INFORMÁTICA. 11/06/2019
COÑECEMENTOS DE MANICURA, MAQUILLAXE, PEITEADOS E TINTES. 11/06/2019
AXUDANTE DE COCIÑA CON 6 MESES DE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE TRANSPORTE PROPIO 10/06/2019
OFICIAL DE PRIMEIRA ALBANEL CON CURSOS ESPECÍFICOS DE CONSTRUCCIÓN, MÍNIMO 20 HORAS DE RISCOS LABORAIS. 10/06/2019
ASISTENTE DOMICILIARIO COR FORMACIÓN E VEHÍCULO PROPIO 10/06/2019
PRECÍSANSE 3 AXUDANTES DE COCIÑA CON FORMACIÓN EN HIXIENE ALIMENTARIA (MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 10/06/2019
CONDUCTOR DE CAMION CON TARXETA CAP E CARNET DE CONDUIR C+E A XORNADA COMPLETA CON CONTRATO DE TRABALLO DE 12 MESES E EXPERIENCIA DE UN ANO 10/06/2019
GRUISTA 10/06/2019
LOGOPEDA PARA FERROL. XORNADA PARCIAL 10/06/2019
AS PERSOAS CANDIDATAS DEBEN ACREDITAR A SÚA INSCRICIÓN NO REXISTRO PROFESIONAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA 10/06/2019
NECESÍTASE PERSOAL DO SECTOR DA CONSTRUCCIÓN (OFICIAL, AXUDANTE, PEON... 10/06/2019
CON 12 MESES DE EXPERIENCIA, TEMPORADA DE VERANO 10/06/2019
CON 12 MESES DE EXPERIENCIA, TEMPORADA DE VERANO 10/06/2019
. 10/06/2019
Búscase dependente para traballar nun supermercado 10/06/2019
Necesitase en Catoira montador de estructuras pesadas ou lixeras con 3 meses de experienca. Valorase os PRL metal ou construcción.Xornada completa 10/06/2019
PEÓN ENFIBRADOR PARA REALIZACIÓN DE PEZAS EN POLIESTER CON FIBRA 10/06/2019
CARPINTEIRO DE MADEIRA PARA FABRICACIÓN E MONTAXE. OFICIAL DE 1ª OU 2ª . EXPERIENCIA 12 MESES. 10/06/2019
AS PERSOAS CANDIDATAS DEBEN CONTAR CUN GRAO DE DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33%. PERMISO DE CONDUCIR 10/06/2019
Estamos a necesitar un axudante de cociña que teña, a lo menos, 12 meses de experiencia. Tratase dunha cafería que tamén sirve comidas. 10/06/2019
Precisase un cociñeiro/a, oficial 1ª o 2ª, para unha cafetería en Caldas de Reis que sirve comidas. Requírese 12 meses de experiencia. 10/06/2019
BÚSCASE CARNICEIRO/A CON 6 MESES DE EXPERIENCIA E CARNÉ DE CONDUCIR. INCORPORACIÓN INMEDIATA. 10/06/2019
PRECISANSE PEONS DE OBRAS PUBLICAS, PARA OBRA EN OURENSE, IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA LABORAL E FORMACION EN RISCOS LABORAIS 10/06/2019
PERRUQUEIRO/A OFICIAL CON EXPERIENCIA DE 1 ANO PARA ZONA DE SANXENXO. TITULACIÓN EN PELUQUERIA 10/06/2019
INCORPORACIÓN INMEDIATA, PARA CUBRIR VACACIÓNS EN RESIDENCIA DE MAIORES, TRABALLO DISTRIBUIDO EN QUENDAS ROTATORIAS DE MAÑÁ, TARDE E NOITE. NON SE REQUIRE EXPERIENCIA PREVIA 10/06/2019
CHOFER DE CAMION RIXIDO E ARTICULADOPARA OBRAS, É NECESARIA EXPERIENCIA LABORAL E FORMACION EN PREVENCION DE RISCOS LABORAIS DO CONVENIO DA CONSTRUCCION 10/06/2019
FISIOTERAPEUTA PARA ZONA DE SANXENXO. DIPLOMATURA OU GRAO EN FISIOTERAPIA 10/06/2019
Titulo actualizado o carnet de socorrista. Xornada parcial. Permiso de conducir B. 10/06/2019
DISPOÑIBILIDADE INMEDIATA DE INCORPORACIÓN AO POSTO DE TRABALLO. XORNADA PARCIAL (32 HORAS SEMANAIS 10/06/2019
IMPRESCINDIBLE 3 ANOS DE EXPERIENCIA LABORAL E FORMACION EN PREVENCION DE RISCOS LABORAIS 10/06/2019
MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA , MIXTA Y MINIEXCAVADORA CON EXPERIENCIA E FORMACION EN PREVENCION DE RISCOS LABORAIS 10/06/2019
EXPERIENCIA: 36 MESES. TAMÉN SE ACEPTARÍAN ALBANEIS E/OU ENCOFRADORES CON COÑECEMENTOS ELÉCTRICOS QUE ESTEÑAN EN POSESIÓN DO CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE 60 H. 10/06/2019
OPERARIO PARA FABRICACION DE BOLSAS DE PAPEL, VALORARANSE COÑECEMENTOS EN MECANICA INDUSTRIAL E CARNET DE CARRETILLA ELEVADORA. NECESARIO DISPOR DE COCHE 10/06/2019
ADMINISTRACIÓN BASES DE DATOS INTERNET E DESEÑO WEB. PRECÍSASE FORMACIÓN SUPERIOR EN INFORMÁTICA E/OU SOBRADA EXPERIENCIA. XORNADA PARCIAL. 10/06/2019
. 10/06/2019
REQUÍRESE UN MÍNIMO DE 12 MESES DE EXPERIENCIA 10/06/2019
Menor de 30 anos. Levar polo menos 90 días en situación de desemprego. Contrato indefinido. 10/06/2019
Axudante de fontaneiro con experiencia. Permiso de conducir B. 10/06/2019
venda de xeados en Nigran. Xornada completa 10/06/2019
OPERARIO DE CENTRO DE LIMPIEZA/DESINFECCIÓN. IMPRESCINDIBLE ESTAR EN POSESIÓN DO CARNÉ DE MANIPULADOR DE FITOSANITARIOS "BÁSICO" Y CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO DE DURACIÓN DE 53 DÍAS PARA SUSTITUCIÓN DE VACACIÓNS, DÍAS LIBRES E COMPENSACIÓN DE XORNADAS. 10/06/2019
DURACIÓN 30 DÍAS CON POSIBILIDADE DE AMPLIACIÓN 10/06/2019
NECESÍTASE COCIÑEIRO/A ESPECIALISTA EN COCIÑA XAPONESA PARA RESTAURANTE TRADICIONAL XAPONÉS. EXPERIENCIA MÍNIMA 3 ANOS. XORNADA COMPLETA 10/06/2019
ADMINISTRATIVO/A ESPECIALIZADO/A EN CONTABILIDADE PARA ASESORÍA, EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOUS ANOS EN POSTO SIMILAR, COÑECEMENTOS DO PROGRAMA A3 SOTWARE. 07/06/2019
Traballos de encofrado para a construcción. Experiencia mínima 6 meses. Contrato por obra. Incorporación inmediata. 07/06/2019
IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN DE GARDAPESCA OU DE GARDA PARTICULAR DE CAMPO 07/06/2019
LIMPADORA CON EXPERIENCIA PARA CONTRATO DE TRES MESES -/- CARNÉ DE CONDUCIR E COCHE PROPIO. -/- CONTRATO DE MEDIA XORNADA 07/06/2019
TEMPORADA DE VERANO 07/06/2019
Traballo a quendas en residencia de maiores. Xornada completa. Incorporación inmediata. Posibilidad de pasar o contrato a indefinido. 07/06/2019
EXPERIENCIA 24 MESES MANIPULADOR DE ALIMENTOS 07/06/2019
AXUDANTE DE CAMAREIRO/A CON 6 MESES DE EXPERIENCIA. XORNADA COMPLETA. IMPRESCINDIBLE TRANSPORTE PROPIO. 07/06/2019
Torneiro de máquina de control numérico. Horario flexible. 07/06/2019
IMPRESCINDIBLE CATEGORIAS DE OFICIAIS DE PRIMEIRA, SEGUNDA OU TERCEIRA //XORNADA COMPLETA//DURACION DO CONTRATO 90 DIAS 07/06/2019
ADMINISTRATIVO TITULACIÓN : FP MENOS DE 30 AÑOS 07/06/2019
Ofrécese posto de axudante de cociña a xornada completa. Requírese carné de manipulador de alimentos. Posiblilidade de contrato indefinido. 07/06/2019
OPERARIO DE LACADO DE METAIS PARA CARPINTERÍA METÁLICA 07/06/2019
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EMPRESA DO SÉCTOR DA CONSTRUCCIÓN EN MEICENDE (CORUÑA 07/06/2019
CONTRATO INICIAL 6 MESES// VALORARANSE COÑECEMENTOS DE ESTÉTICA// OBRIGATORIO EXPERIENCIA DEMOSTRABLE (OFICIAIS DE TERCEIRA, SEGUNDA OU PRIMEIRA 07/06/2019
optico/a 07/06/2019
CARPINTEIRO, EN XERAL 07/06/2019
PRECISASE: CON EXPERIENCIA EN TRATAMENTO DE AUGA E PREVENCIÓN LEGIONELLA. O TRABALLO A REALIZAR E A LIMPEZA DE UNHA TORRE DE REFRIGERACIÓN . 07/06/2019
NECESÍTASE COCIÑEIRO/A (OFICIAL 07/06/2019
IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR C+E E CAP 07/06/2019
CONDUTOR DE COCHE-GRÚA 07/06/2019
CATEGORÍA PROFESIONAL AXUDANTE OU OFICIAL DE TERCEIRA. 07/06/2019
CHAPISTA PARA RESTAURACION DE COCHES CLASICOS 07/06/2019
OFICIAL DE PRIMEIRA DE PERRUCARÍA CON 24 MESES DE EXPERIENCIA XORNADA COMPLETA 07/06/2019
PARA PERFORACIÓNS E SONDEOS. OFICIAIS. 07/06/2019
POSTO OFERTADO:PEON GANDEIRO XORNADA DE TRABALLO: COMPLETA CONTRATO INICIAL: 3 MESES PRORROGABLE CARNÉ DE CONDUCIR B FUNCIONS A DESENVOLVER: COIDADO DE GANDO VACÚN E PORCINO(LIMPEZA E ORDEÑO 07/06/2019
OFERTA DE LIMPADOR/A PARA A CORUÑA.REQUISITO IMPRESCINDIBLE TER UNHA DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33%. XORNADA DE 5 HORAS SEMANAIS. HORARIO ANTES DAS 9:00H OU DESPOIS DAS 20:00H. VALORARASE EXPERIENCIA. 07/06/2019
PEÓN DA CONSTRUCCIÓN CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CURSO PRL 20 HORAS 06/06/2019
PRECÍSASE MONTADOR/A DE CUBERTAS E TELLADOS (OFICIAL PRIMEIRA 06/06/2019
PRECÍSASE CANTEIRO/A DE CONSTRUCIÓN. CONTRATO DUN MES A XORNADA COMPLETA. 06/06/2019
CAMAREIRO/A CON EXPERIENCIA PARA ZONA DE SANXENXO. TEMPADA DE VERÁN 06/06/2019
AXUDANTE DE COCIÑA CON EXPERIENCIA PARA ZONA DE SANXENXO. TEMPADA DE VERÁN 06/06/2019
COCIÑEIRO/A CON EXPERIENCIA DE AL MENOS 12 MESES PARA RESTAURANTE EN ZONA DE SALNES. TEMPADA DE VERAN 06/06/2019
OFRESESE 2 POSTOS DE CAMAREIRO, A . XORNADA COMPLETA PARA FISTERRA. ESÍXESE: CARNET MANIPULADOR ALIMENTOS, 12 MESES DE EXPERIENCIA. 06/06/2019
OBRIGATORIO ESTAR INSCRITO NO REXISTRO PROFESIONAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DA XUNTA DE GALICIA 06/06/2019
AXUDANTE DE CAMAREIRO/A CON 6 MESES DE EXPERIENCIA 06/06/2019
Necesítase un vendedor de billetes para a piscina de Cortegada. duracion do contato 60 dias 06/06/2019
PERMISO DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. EXPERIENCIA NA REALIZACIÓN DE ASEOS E MOBILIZACIÓNS. DISPOÑIBILIDADE PARA TRABALLAR FINS DE SEMANA E FESTIVOS 06/06/2019
OPERADOR DA MADEIRA PARA FABRICACIÓN DE XAULAS DE MADEIRA 06/06/2019
OFICIAL DE 1ª OU 2ª CO CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE 20 HORAS. 06/06/2019
Calefactor oficial 1ª ou 2ª 06/06/2019
NECESÍTASE DELINEANTE OU ENXEÑEIRO TÉCNICO PARA TRABALLO EN OFICINA TÉCNICA. MANEXO DE WINDOWS, OFFICE E AUTOCAD 06/06/2019
DIDIPLOMADA EN ENFERMERÍA 06/06/2019
PRECÍSASE COLOCADOR DE PARQUET ,TARIMA FLOTANTE, PULIDOR, BARNIZADOR CON EXPERIENCIA 06/06/2019
Ciclo superior estética. 36 meses experiencia 06/06/2019
CONTRATO PARCIAL DE 20 HORAS SEMANAIS 06/06/2019
PRECÍSASE OFICIAL DE TERCERA. OFRÉCESE CONTRATO DE TRES MESES A XORNADA COMPLETA. 06/06/2019
Necesítanse oficiais con 12 meses de experiencia como soldadores de tic e mig mag. Valórase formación en riscos laborais. Xornada completa. Contrato de obra 28/05/2019
POSUÍR O CAP, CARNÉ DE CONDUTOR DE CAMIÓN CON GUINDASTRE CON BOTONERA, FORMACIÓN DE 60 HORAS EN RISCOS LABORAIS, FORMACIÓN 6 HORAS EN APARELLOS ELEVADORES.1 ANO DE EXPERIENCIA.CARNÉ DE CONDUCIR E COCHE PROPIO. EN CASO DE DESPRAZAMENTO. ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN A CARGO DA EMPRESA. SALARIO BRUTO: ENTRE 1200 E 1500 EUROS/MES Interesados que cumpran requisitos: Currículum Vitae a: administracion@gruasrubio.com e con coñecemento a: elisa.gonzalez.perez@xunta.gal Teléfono da empresa: 986 540 203. Contacto: Nieves Fernández 23/05/2019
RESIDENCIA DE MAIORES DE OLEIROS PRECISA ENFERMEIROS/AS. REQUISITOS: GRAO OU DIPLOMATURA EN ENFERMERIA 03/05/2019