Ofertas de emprego do portal da Xunta

Oferta Fecha Enlace
PRECÍSASE CONDUTOR/A AUTOBÚS TRANSPORTE ESCOLAR E DICRECIONAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A SÚA CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: EXPERIENCIA 12 MESES CON VEHICULOS GRANDES, PREMISO DE CODUCIR D1 E TARXETA CUALIFICACION CONDUTOR CAP EN VIGOR. 08/04/2024
EXPERIENCIA PREVIA NO POSTO. ZONA DE VILABOA. 08/04/2024
PRECÍSASE ALBANEL, OFICIAL DE 2ª OU 1ª, PARA REALIZAR TRABALLOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN COMO REPOSICIÓN DE CUBERTAS, LEVANTAMENTO DE TABIQUES, LUCIDOS DE PAREDES, ALICATADOS, PINTADOS, ETC. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR EN LA DEMANDA DE EMPLEG DE LA PERSONA SOLICITANTE PARA ENVIAR SU CANDIDATURA A LA ENTIDAD EMPLEADORA 08/04/2024
DOCENTE PARA IMPARTIR CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE AGAO0108 ( ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDINS E CENTRSO DE XARDINERIA 05/04/2024
IMPRESCINDIBLE TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR OU ESO E DISPOÑER DO CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE 50/60 HORAS OU CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS ESPECÍFICO DE ALBANELERÍA DE 20 HORAS. EXPERIENCIA DE 12 MESES NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN. XORNADA COMPLETA. 05/04/2024
TRACTORISTA CON EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES PARA LIMPEZA DE FINCAS. 05/04/2024
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 MESES NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 05/04/2024
PARA RESIDENCIA DE MAIORES. REQUÍRESE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA, CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA OU EQUIVALENTES; PERMISO DE CONDUCIR TIPO B; MANIPULACIÓN ALIMENTARIA. VALÓRASE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN. OS REQUISITOS MÍNIMOS DA OFERTA DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA. 05/04/2024
CONTRATO PARA A OBTENCIÓN DA PRÁCTICA PROFESIONAL. PARA CONTACTO CON EMPRESAS; IDENTIFICACIÓN E XESTIÓN DE PROXECTOS, BUSCA DE FINANCIAMENTO, FUNCIÓNS DE DIVERSIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DOS TERRITORIOS EN TRANSICIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 05/04/2024
REALIZACIÓN DE TAREFAS DE ATENCIÓN PERSOAL E DOMÉSTICA NUN DOMICILIO EN HORARIO DE 19:30 A 21:30 DE LUNS A VENRES LABORAIS 05/04/2024
ASISTENTE INTERNO/A PARA A REALIZACIÓN DAS TAREAS DO FOGAR; ALIMENTACIÓN, LIMPEZA. E AXUDAR A UNHA PERSOA CON MOBILIDADE REDUCIDA; VESTIMENTA, ASEO... OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA SON: TER A ESO E NIVEL ALTO DE CASTELÁN 05/04/2024
AXENTE COMERCIAL CON EXPERIENCIA NO SECTOR DO COMBUSTIBLE PARA CAPTACIÓN E FIDELIZACIÓN DE CLIENTES NAS ZONAS DE PONTEVEDRA E OURENSE CONTRATO INDEFINIDO PERMISO DE CONDUCIR B NIVEL FORMATIVO: CICLO DE F.P. DE COMERCIO / XESTIÓN DE VENDAS OU SIMILARES OS REQUISITOS DA OFERTA DEBERÁN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DAS PERSOAS QUE SE POSTULEN PARA NON EXCLUÍR A SÚA CANDIDATURA. 05/04/2024
DISPOÑIBILIDADE XEOGRÁFICA POR ESPAÑA , PORTUGAL GRECIA, RUMANIA, HUNGRIA... LIMPEZA E PINTURA PARA MANTEMENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, EQUIPOS INDUSTRIALES..MANTEMENTO ANTICORROSIVO, PINTADO E LIMPEZA EXTERIOR E INTERIOR DE AEROGENERADORES, TUBERÍAS FORZADAS, COMPUERTAS.... NON É NECESARIO SER PINTOR DE PROFESIÓN PERO VALORASE A EXPERIENCIA DEMOSTRADA. REQUISITOS:CURSO DE RISCOS LABORAIS, FORMACIÓN Y/ OU TRABALLOS DE ALTURA.. FORMACIÓN A CARGO DA EMPRESA. 05/04/2024
Construcción de parques eólicos. Contrato indefinido. Requisitos mínimos que deben constar na demanda de emprego: oficial de primeira, experiencia mínima 24 meses, permiso de conducir B e dispoñibilidade para viaxar. 04/04/2024
CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA PARCIAL - 30 HORAS Á SEMANA, INCLUÍDO FINS DE SEMANA-. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA E PERMISO DE CONDUCIR B. 02/04/2024