Ofertas de emprego do portal da Xunta

Oferta Fecha Enlace
ALBANEL OFICIAL 1 ª EXPERIENCIA MÍNIMA 60 MESES, CURSO PREVENCIÓN RISCOS E PERMISO DE CONDUCIR 13/06/2024
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES COMO PEON FORESTAL 13/06/2024
Precísase asistente/a domiciliario para ruta fixa en fin de semana (sábado y domingo 13/06/2024
Precísase auxiliar de enfermería. Requisitos imprescindibles que deben constar na demanda de emprego: Formación como Técnico en coidados auxiliares de enfermería ou Técnico en Atención a persoas en situación de Dependencia ou Certificado de profesionalidade de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institución sociais. Contrato temporal a xornada completa. 12/06/2024
Precísase enfermeiro/a. Requisitos imprescindibles que deben constar na demanda de emprego: Diplomatura ou Grao en Enfermería. Contrato indefinido a xornada completa. 12/06/2024
ALBANEIS OFICIAIS 1ª OU 2ª CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA PÚBLICA E CIVIL. 12/06/2024
ENCOFRADORES/AS OFICIAIS 1ª OU 2ª CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA PÚBLICA E CIVIL. 12/06/2024
REALIZAR MANTEMENTO PREVENTIVO E CORRECTIVO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AIRE ACONDICIONADO E OUTROS. REPARACIÓNS E TAREFAS DE CARPINTERÍA E PINTURA. EXPERIENCIA MÍNIMA DUN ANO EN POSTO SIMILAR. CONTRATO INDEFINIDO XORNADA COMPLETA. 12/06/2024
REQUÍRESE CARNÉ DE CONDUCIR E VEHÍCULO. CONTRATO INDEFINIDO E XORNADA PARCIAL. 11/06/2024
CONTRATO TEMPORAL. REQUÍRESE CICLO MEDIO DE ENFERMARÍA, ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES OU CERTIFICADO PROFESIONAL EQUIVALENTE. OS REQUISITOS SOLICITADOS DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. 11/06/2024
PRECÍSASE ASISTENTE DOMICILIARIO. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR O CV Á ENTIDADE: TITULACIÓN EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, PERMISO DE CONDUCIR (A, B 11/06/2024
PRECÍSASE FISIOTERAPEUTA. REQUSITOS (QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO PARA ENVIAR O CV Á ENTIDADE EMPREGADORA 11/06/2024
PRECÍSASE CHAPISTA PARA TALLER DE AUTOMOCIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS (DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 10/06/2024
ENFERMEIRO/A PARA CAPD. DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 10/06/2024
NECESÍTASE XEROCULTOR/A PARA RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES. CONTRATO TEMPORAL, XORNADA COMPLETA(TRABALLO A TURNOS 10/06/2024
Teleoperadores/as para Call Center - Requisitos imprescindibles (deben constar na demanda de emprego para enviar a súa candidatura 07/06/2024
AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA RESIDENCIA DE MAIORES. REQUISITOS: TCAE. OS REQUISITOS MÍNIMOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA. 07/06/2024
PRECÍSASE PERRUQUEIRA/O A TEMPO COMPLETO. CONTRATO INDEFINIDO. VALÓRASE FORMACIÓN EN PERRUQUERÍA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. 07/06/2024
OFÉRTANSE DOUS POSTOS DE XEROCULTOR/A PARA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSOAS MAIORES . CONTRATO TEMPORAL (COBERTURA DE VACACIÓNS 07/06/2024
Enxeñeiro/a eléctrico para deseño e prototipos de solucións eléctricas. Imprescindible experiencia mínima de un ano e nivel alto de inglés. 06/06/2024
EMPRESA DE TRATAMENTO E DESINFECCIÓN DE AUGA NECESITA INCORPORAR A TITULADO/A NA RAMA ELÉCTRICA. OFRÉCESE CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA. 04/06/2024
PRECÍSASE CARPINTEIRO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 04/06/2024
PRECÍSASE FISIOTERAPEUTA REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO DA PERSOA SOLICITANTE 04/06/2024
PRECÍSASE CONDUTOR/A DE AUTOBÚS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISITOS MÍNIMOS (QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO, PARA ENVIAR O CV Á ENTIDADE EMPREGADORA 21/05/2024
PRECÍSASE CONDUTOR/A DE AUTOBÚS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO (PARA ENVIAR A CANDIDATURA Á ENTIDADE EMPREGADORA 21/05/2024