Actualidade

Apertura e inscrición da Aula CeMIT

Apertura da aula de referencia CeMIT do Concello de Sada.

Esta prestación de servizos realizarase segundo os obxectivos, contidos, metodoloxía e proceso de implementación, seguimento e avaliación establecidos pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), dentro do proxecto de posta en marcha da Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica, denominada “Rede CeMIT” e do Plan de Inclusión Dixital de Galicia, en virtude do convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a xestión do Plan de Reforma e Ampliación da Rede de aulas CeMIT, cara á plena capacitación dixital da sociedade galega 2022-2025.

 

Campaña informativa INFOCONSUMO

O Concello de Sada colabora co Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) na campaña informativa INFOCONSUMO.

O obxectivo é achegar á poboación sadense, como persoas consumidoras e usuarias de produtos e servizos de todo tipo,  información e asesoramento en materia de consumo,  para dar a coñecer os seus dereitos, e reducir así os riscos de vulnerabilidade, fomentando un consumo máis responsable, consciente e sustentable.

A metodoloxía que empregaremos será de carácter participativo, para poder analizar e escoitar casos reais que suceden na nosa vida cotiá como persoas consumidoras en base aos conflitos que poidan xurdir no momento da compra dun ben ou un servizo.